BCM Opleidingen

BCM Academy voorziet in een volledig spectrum van opleidingen en trainingen op het gebied van Business Continuity Management en Crisismanagement.

Crisismanagement

De leden van een crisisteam moeten praktijkervaring opdoen om hun taak in een crisis zowel individueel als met het team te kunnen uitoefenen. Crisismanagement trainingen en opleiding vormen hierbij de springplank.

Services

Naast het opleidingsaanbod voor BCM, voorziet BCM Academy in een spectrum aan diensten om organisaties te faciliteren BCM binnen de eigen organisatie mogelijk te maken, zoals BCM Audits en consultancy.

BCM Academy

BCM Academy is het toonaangevende Europese kennisinstituut voor Business Continuity & Crisis Management. BCM Academy ondersteunt organisaties bij de invoering van Business Continuity & Crisismanagement, levert de kennis om BCM in de organisatie mogelijk te maken en voorziet in de expertise die voor een succesvolle invoering van BCM in de organisatie benodigd is.

BCM Academy biedt hoogwaardige dienstverlening op het gebied van Business Continuity Management en is specialist in effectieve prestatieverbetering en risicobeheersing. Internationaal erkende kwaliteitscriteria zijn basis voor onze dienstverlening. Certificering en accreditatie zijn onlosmakelijk verbonden met de onderscheidende kwalificatie van onze inzet voor zowel de individuele cliënt/deelnemer als organisaties. BCM Academy staat voor BCM, van Strategy-to-Execution. 

koninklijke_nba_pe-logo_hr6cm_pms7460c.j  bv_cert_iso_9001%20colour%20versie%202.j  crkbo_instelling_rgb.jpg  iso.JPG
Resultaten trends in BCM 2017-2019

3915493784_b955a9cd0d_o[1].jpg